Alena Hönigová

Alena Hönigová vystudovala cembalo na Akademii múzických umění v Praze u Giedré Lukšaité Mrázkové, Zuzany Růžičkové a generálbas u Václava Lukse. V letech 1999-2004 pokračovala ve studiu na Schole cantorum basiliensis (Basilej, Švýcarsko), kde se věnovala cembalu, fortepianu, generálbasu a improvizaci (Andrea Marcon, Jesper Christensen, Edoardo Torbianelli). Svoje studium zakončila diplomovou prací (hudebně vědecké pojednání a nahrávka) o sbírce „Haschirim ascher lischl’lomo“ od Salomona Rossiho.

V roce 2001 vyhrála se souborem „La Vinciolina“ cenu festivalu v Göttingen. Od téhož roku do roku 2009 působila na Schole cantorum basiliensis jako cembalistka a korepetitorka (nastudování dipl. koncertů, korepetice, speciální projekty).

V roce 2002 založila „Ensemble Muscadin“. Vedle běžné koncertní činnosti zrealizovala roku 2006 také uvedení současné opery „Esther“ od Borise Yoffeho, zkomponované pro historické nástroje. Pravidelně koncertuje jako sólistka na cembalo a fortepiano nebo v rámci nejrůznějších hudebních souborů. Od roku 2004 do roku 2010 organizovala v Basileji úspĕšnou koncertní řadu v kostele sv. Leonharda.

Od září 2011 realizuje pravidelnou koncertní řadu duchovních koncertů barokní hudby v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí a od roku 2012 též Hudební léto v Jezeří (2012 věnované Janu Ladislavu Dusíkovi a 2013 Janu Josefu Röslerovi).

V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti CD “Seicento im Lombardei“ (2006 vydavatelství “Ars musici“), 2007 bachovské CD pro francouzský label „Edition du nopal“ a 2009 nahrávku vokálních a instrumentálních děl Salamone Rossiho (Panclassics, CH). 2011 vyšla její nahrávka skladeb pro fortepiano Jana Ladislava Dusíka (Koramant Records, CH) a v současné době je nově na trhu CD Jommelliho kantát (Ensemble Muscadin, um. vedení Alena Hönigová).