ah3

Alena Hönigová vystudovala cembalo na Akademii múzických umění v Praze u Giedré Lukšaité Mrázkové, Zuzany Růžičkové a generálbas u Václava Lukse. V letech 1999-2004 pokračovala ve studiu na Schole cantorum basiliensis (Basilej, Švýcarsko), kde se věnovala cembalu, fortepianu, generálbasu a improvizaci (Andrea Marcon, Jesper Christensen, Edoardo Torbianelli). Svoje studium zakončila diplomovou prací (hudebně vědecké pojednání a nahrávka) o sbírce „Haschirim ascher lischl’lomo“ od Salomona Rossiho.

V roce 2001 vyhrála se souborem „La Vinciolina“ cenu festivalu v Göttingen. Od téhož roku do roku 2009 působila na Schole cantorum basiliensis jako cembalistka a korepetitorka (nastudování dipl. koncertů, korepetice, speciální projekty).

V roce 2002 založila „Ensemble Muscadin“. Vedle běžné koncertní činnosti zrealizovala roku 2006 také uvedení současné opery „Esther“ od Borise Yoffeho, zkomponované pro historické nástroje. Pravidelně koncertuje jako sólistka na cembalo a fortepiano nebo v rámci nejrůznějších hudebních souborů. Od roku 2004 do roku 2010 organizovala v Basileji úspĕšnou koncertní řadu v kostele sv. Leonharda, na niž v roce 2011 navázala cyklem koncertů raně romantické hudby ve Wildt´sches Haus.

V letech 2011 - 2015 realizovala pravidelnou koncertní řadu duchovních koncertů barokní hudby v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze a 2012 - 2018 též Hudební léto v Jezeří, které se dramaturgicky zaměřovalo na hudbu lobkovické kapely.

Alena Hönigová také přednáší a vyučuje na mistrovských kurzech (2013-2014, 2016 ve Valticích, 2014 v Želivě a Košicích, 2015 v Rezekne v Lotyšsku, 2017 v Seehaus, 2018 na konzervatoři v Teplicích).

V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti CD “Seicento im Lombardei“ (2006 vydavatelství Ars musici), 2007 bachovské CD pro francouzský label Edition du nopal a 2009 nahrávku vokálních a instrumentálních děl Salamone Rossiho (Panclassics, CH). 2011 vyšla její nahrávka skladeb pro fortepiano Jana Ladislava Dusíka (Koramant Records, CH) a v roce 2014 CD Jommelliho kantát (Ensemble Muscadin, um. vedení Alena Hönigová). Její poslední CD je věnováno orchestrálním skladbám lobkovického kapelníka Johanna Joseph Röslera (1771-1812).

 

stáhnout foto v tisk. kvalitě