Jan Josef Rösler (1771 - 1830)

 

Jméno Jána Josefa Röslera jsme objevili při výzkumech týkajících se Lobkovické kapely, kterou založil František Maxmilián Lobkowitz. Tento muž výjimečného vzdělání, rozhledu a uměleckého vkusu si přál, aby na jeho českých panstvích působila kapela prvotřídní kvality. Podařilo se mu shromáždit proslulé virtuosy své doby a na jeho objednávku byla složena i řada výjimečných děl. Díky němu byla provedena na našem území (zámek Jezeří) i premiéra Beethovenovy 3. symfonie Eroica.

Jako jeden z lobkovických kapelníků bývá též zmiňován Jan Josef Rösler. O jeho životě nevíme mnoho, ale kníže Lobkowitz ho musel znát z Prahy. Zde totiž v letech 1797-1799 zastával místo ředitele orchestru pražské opery. Byl tehdy znám jako skladatel pantomim, árií, uvedl několik oper, které později sklidily úspěch i ve Vídni. Jeho dílo ještě čeká na své znovuobjevení, ale představu o tom, jak zněla hudba jeho četných oper, si můžeme vytvořit právě při poslechu “Assassino per vendeta”.
Röslerovy písně i opery se provozovaly často ve třech jazykových verzích - německy, italsky a česky a Rösler si uměl dobře pohrát s vtipnými tématy a divadelně je prodat. Skvěle ale uměl zhudebnit i témata vážná ba romantická. Renomé získal nejen jako skladatel scénické hudby, ale i jako klavírní virtuos. O jeho kvalitách vypovídá i fakt, že jeho klavírní koncert D Dur byl přes 100 let pokládán za Beethovenovu kompozici.
Nahrávky některých jeho písní a smyčcových kvartetů jsou bohužel jediné, které z jeho početného díla existují. Ján Rösler sám sepsal seznam svých skladeb. Je to knížečka se 117 stranami a obsahuje řadu původních děl, ale i přepisy mnoha Mozartových skladeb, pro jedno nebo dvě cembala či fortepiana, které byly tehdy v Čechách opravdu kultovně oblíbené. Pozornost by jistě zasluhovala i jeho tiskem vydaná Kantáta na smrt Mozartovu, stejně jako četná scénická i duchovní díla.

rosler seznam