Úprava a zkrácení

 

Cílem zkrácení celé opery i úpravy pro smyčcový kvartet s fortepianem, čtyři sólisty a sbor, je zpřístupnění skvělé Röslerovy hudby široké veřejnosti.Při zpracování bylo přihlédnuto ke dvěma manuskriptům - opisu z Florencie a k Röslerovu autografu - protože autograf je místy špatně čitelný a oba exempláře obsahují řadu chyb.Chytlavé árie, vtipné provedení plné zvratů, jakož i hodinová délka činí z opery, zábavnou podívanou i pro diváka bez jakýchkoliv zkušeností s vážnou hudbou. Hudební znalci pak mohou ocenit vtipné narážky na operní klišé, stylovou novost i originálnost řady prvků Röslerovy kompozice, jakož i fundované skladatelské provedení. Významným faktorem je i ekonomická dostupnost celého představení. V tomto ohledu byla koncipována i scéna, která pracuje s nejjednoduššími dostupnými prvky a je snadno přenosná.

manuscript

 

Archivní zajímavost nebo hudba nadčasových kvalit

 

 Asi každý z nás zná rčení "co Čech, to muzikant". Méně lidí ale ví, že tato věta v Ćechách nebyla na přelomu 18. a 19. století už zdaleka aktuální. "Jednota pro zvelebení hudby v Čechách" píše ve své zakládací listině, že hudba v Čechách upadá a že by ráda pozvedla její úroveň. Řada skvělých hudebníků této doby byla sice narozena v Čechách, ale za prací museli odcházet do ciziny.
Co se týče hudební produkce, byla Lobkovická kapela vyjímečným fenoménem na našem území, protože odsud vycházely i nové podněty pro evropskou hudbu. Tvorba Jana Josefa Röslera je právě z tohoto důvodu pro naši hudební historii velmi důležitá a můžeme na ni být hrdi.
Jsme přesvědčeni, že její kvalita daleko přesahuje význam regionální i dobové zajímavosti a nadchne dnešní posluchače.

 

Překlad

 

 Opera je napsána na italské libreto Bartolomea de Antoni. Existoval i dobový překlad vlastence Chmelenského a německá verze. My jsme se rozhodli uvést titulky v moderní češtině, uzpůsobené zkrácené verzi.