JOHANN JOSEPH RÖSLER - KAPITOLY Z PRAŽSKÉHO HUDEBNÍHO ŽIVOTA KOLEM ROKU 1800

Vysílání věnovaná životu a dílu skladatele, kapelníka a klavírního virtuosa
Johanna Josepha Röslera (1771–1812) .
Novodobé premiéry Röslerových klavírních skladeb a hudba jeho současníků
doprovázená vyprávěním o Röslerově životě.

Součástí každého vysílání je pdf dokumentace výzkumu k dotyčné kapitole.

stáhnout pdf - úvod

 

28. 1. 2021 ve 20 hod.: RÖSLER X ROSETTI rosler online 1 kap

 

RÖSLER X ROSETTI
Pořad k výročí úmrtí českého skladatele Johanna Josepha Röslera († 28. ledna 1812).

Rösler, Rössler, Rößler, Rossler, Rosler, Růžička, Rosetti ... Pořad o životech dvou skladatelů, jejichž jména bývala často zaměňována.

Program
Díla Antona Rösslera zvaného Rosetti a Johanna Josepha Röslera.
 
 

18. 12. 2020: I. KAPITOLA (vysíláno do 17. 1. 2021)

 rosler online 1 kap

pořad dostupný na vyžádání

I. KAPITOLA
Röslerova životní data, doba gymnaziálních a filozofických studií v Praze

stáhnout pdf - I. kapitola

Program
C. P. E. Bach (1714–1788): Sonáta g moll, W. 65/17
Allegro – Adagio – Allegro assai

W. A. Mozart (1756–1791): Rondo a moll, K. 511

J. J. Rösler (1771-1812): Variace D dur