Zvolte jazyk

Kreuzigung webJoseph Haydn: Sedm posledních slov Kristových, Hob. XX/1c

Originální verze slavného Haydnova oratoria pro cembalo nebo fortepiano

cembalo sólo (hodinový program s komentářem)

Roku 1785 si u Haydna objednal biskup z Cádizu speciální skladbu pro pašijovou pobožnost v kostele Santa Cueva v Andalusii. Každý rok se zde v postní době uvádělo nové oratorium. V katedrále bylo zvykem, že kněz po krátkém úvodu přečetl vždy jednu ze sedmi posledních Kristových vět a poté si klekl před oltář a spolu s věřícími meditoval nad těmito slovy. Právě pro tyto chvíle rozjímání měl Haydn zkomponovat hudbu, která by prohlubovala význam vyřčených slov.

Vznikla tak skladba složená z předehry, sedmi meditativních částí a jednoho dramatického kusu na závěr - „Terremoto“ (Zemětřesení). Toto úchvatné intimní dílo bylo ve velkém orchestrálním obsazení poprvé provedeno v roce 1787 pod taktovkou autora a setkalo se s velkým ohlasem. Vzápětí ho Haydn také adaptoval pro smyčcový kvartet a v roce 1796 vydal oratorní verzi díla, právě tak jako autorizovanou verzi pro cembalo nebo fortepiano.


Po krátkém úvodu začíná první ze sedmi slov: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí“ a dílo končí posledním slovem: „Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha!“

 

L'Introduzione (Maestoso ed adagio)

Sonata I (Largo): Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt /Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.

Sonata II (Grave e cantabile): Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso/Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.

Sonata III (Grave):  Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua!/Ženo, hle tvůj syn!

Sonata IV (Largo):  Eli, Eli, lama asabathani?/Bože můj, proč jsi mě opustil?

Sonata V (Adagio). Sitio/Žízním.

Sonata VI (Lento). Consummatum est!/Dokonáno jest!

Sonata VII (Largo). Pater! In manus tuas commendo spiritum meum/Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.

Il terremoto (Presto e con tutta la forza)/ Zemětřesení