Zvolte jazyk

 

kniha Johann Joseph Rösler (1771–1812)   
Johann Joseph Rösler
(1771–1812)

Silueta pražského skladatele ve světle jeho autografu doplněná komentovanou edicí Röslerova katalogu skladeb

Obsahuje CD s premiérovou nahrávkou Röslerových instrumentálních skladeb

Cena: 3 500,- Kč 

 

 

       
   

Online edice 

interaktivní PDF

+ prvonahrávka Röslerových instrumentálních skladeb ve formátu MP3

Cena: 950,- Kč

 

 

 

Tato práce je věnována životu a dílu skladatele, kapelníka a klavírního virtuosa Johanna Josepha Röslera. Přestože si Rösler za svého působení v Praze a ve Vídni získal uznání jako skladatel i klavírista, zanechal po sobě přes dvě stě skladeb a získal prestižní místo kapelníka u významného hudebního mecenáše knížete Franze Josepha Maxmiliana / Františka Josefa Maxmiliána Lobkowitze, byla jeho hudba ve 20. století téměř zapomenuta. Pojednává o něm sice většina hudebních slovníků z 19. století a stručná hesla jsou mu věnována i v největších současných hudebních slovnících, ale zevrubnější pojednání nebo dokonce monografie o Röslerovi doposud chybí. Navíc bylo jeho jméno v minulosti i nyní často zaměňováno se jménem o generaci staršího kapelníka z Ludwigslustu Antona Rösslera zvaného Rosetti. Dostupné informace o jeho životě a díle se různí i v základních datech. Z jeho početného díla bylo v moderní edici vydáno jen několik Röslerových písní a Partita pro 3 basetové rohy. Výjimku tvoří první věta Klavírního koncertu D dur, kterou muzikolog Guido Adler na konci 19. století zařadil do doplňku k Beethovenovu soubornému vydání u vydavatelství Breitkopf & Härtel na základě nálezu opisu partů pražské provenience nadepsaných Beethovenovým jménem. Tento omyl uvedl na pravou míru roku 1925 Hans Engel, když objevil tištěné party k tomuto koncertu v archivu vydavatelství Jeana André. Vyjádřil také politování nad tím, že se mu další klavírní koncerty od Röslera nepodařilo nalézt.


Jeden z nich, Klavírní koncert Es dur, se autorce této práce podařilo identifikovat v archivu Knihovny Pražské konzervatoře s pomocí Röslerova vlastnoručně psaného tematického katalogu Repertorio di tutte le mie composizioni incominciando dall’anno 1796. Parte 1ma. Tento seznam o 117 stranách psaný italsky a německy obsahuje nejen hudební incipity jednotlivých skladeb, ale také informace o datech a místech premiér některých děl, o jejich interpretech, objednavatelích nebo libretistech. Stal se spolehlivým vodítkem nejen pro ověřování Röslerových autografů, ale vnáší světlo i do mnohdy rozporuplných informací o jeho životě. Porovnáváním Röslerových zápisů s informacemi získanými z dobového tisku i současných zdrojů se autorka snaží odkrývat Röslerovy životní osudy a doplnit představu o jeho uměleckém působení. Všímá si také vlivů, které ho inspirovaly a sleduje dobové reakce na jeho tvorbu. Podrobněji specifikuje Röslerovy klavírní koncerty, sinfonie a jevištní díla.


Součástí práce je komentovaná edice Röslerova katalogu, doplněná stručnými životopisy Röslerových kolegů, přátel i příznivců jmenovaných v seznamu. Vedle toho jsou díla seřazena i podle žánrů a katalog je opatřen abecedním rejstříkem. Jednotlivé položky Röslerova seznamu jsou očíslovány, doplněny údaji o obsazení a struktuře díla, případně také o notových pramenech a jejich uložení. Ve zvláštní sekci jsou pak uvedena díla, k nimž se podařilo nalézt notové prameny, ale v Röslerově seznamu chybí.