Zvolte jazyk

 

kniha Johann Joseph Rösler (1771–1812)   
VZPOMÍNKY NA STVOŘENÍ
Joseph Haydn & Petr Koudelka

Pro 2 housle, violu, violoncello, b. c. ad libitum a recitátora upravily Daila Dambrauska a Alena Hönigová

Partitura s textem: 2 000,- Kč

Party:  2 000,- Kč

 

 

       
   

Online edice 

ve formátu PDF pro tisk

Partitura s textem: 450,- Kč

 

 

 

   

Party: 450,- Kč

(Violino I., Violino II., Viola, Violoncello, Basso continuo)

ve formátu PDF pro tisk

   

 

Haydnovo slavné oratorium není třeba představovat. Již od své veřejné premiéry roku 1799 ve Vídni budí úžas a touhu slyšet ho znovu. První mimovídeňské provedení proběhlo právě u nás, na lobkovických zámcích v Roudnici nad Labem a na Jezeří ještě v témže roce. Kníže František Josef Maxmilián Lobkowitz pak nechal dílo přeložit do češtiny a v roce 1805 zaznělo na roudnickém zámku v překladu lobkovického sekretáře Jana Křtitele Krušiny/Kruchiny, s knížetem v roli Rafaela.

Ne každý si ale mohl dovolit uspořádat tak velkolepý projekt jako kníže Lobkowitz - uvést oratorium s velkým orchestrem, sborem a sólisty, jehož obsazení bylo inspirováno Händelovými díly ve velkém stylu. Velmi záhy začaly vznikat transkripce pro nejrůznější obsazení, jedna z nejúspěšnějších od lobkovického kapelníka Antona Vranického/Wranitzkého pro smyčcový kvintet byla vydána již v roce 1799.

Poema Petra Koudelky
Haydnovo Stvoření je úchvatné nejen po hudební stránce, ale výjimečné je i jeho libreto. Jistý pan Lidley (též Linley) ho prý napsal původně pro Händela. Skladatel ho ale nikdy nezhudebnil, a tak ho londýnský impresário Johann Peter Salomon předal Haydnovi. Anglickou předlohu pak pro Haydna do němčiny přebásnil jeho přítel baron Gottfried van Swieten a pro první vydání pak libreto přeložil zpět do angličtiny, aby mohlo vyjít dvojjazyčně. Po tak křivolaké cestě snad dílo snese ještě jednu zatáčku. Vzpomínky na Stvoření Petra Koudelky vycházejí ze stejných literárních pramenů jako původní Lidleyho libreto - z knihy Genesis, Žalmů a Miltonova Ztraceného ráje. Poezie Petra Koudelky ale nemusela brát ohledy na potřeby budoucího zhudebnění ani na kompromisy spojené se srozumitelností zpívaných textů. Na stvoření pohlíží očima člověka tvořeného částicemi, které podle teorie Velkého třesku byly kdysi soustředěny v jednom bodě a od té doby expandují vesmírem. Celé lidské dějiny, literatura, věda a umění jsou v nich zapsány - stvoření je proto vzpomínkou.

Edice
Transkripce pro dvoje housle, violu, violoncello a basso continuo (cembalo nebo fortepiano, případně arciloutnu, theorbu či kontrabas) ad libitum vychází z prvního vydání Haydnova oratoria v roce 1800. Dílo bylo zkráceno a pořadí některých částí pozměněno s ohledem na básnický text. Tato publikace předkládá partituru s vloženými vybranými texty z poemy Petra Koudelky a je zamýšlena jako provozovací materiál pro koncertní provedení s recitátorem. V druhé části je pak otištěna kompletní poema.