Zvolte jazyk

paer3Klorinda v Jeruzalémě a Europa na Krétě

Osudy legendárních žen v hudbě F. Paera (1771-1839)– scénické provedení.
Anna Hlavenková – soprán, Alena Hönigová – fortepiano, Petr Koudelka - režie


Zvláštní hrou náhody se dostaly do dramatické blízkosti tři ženy, které známe z historických a bájných dějů. Clorinda, Saracénka z bojů o Jeruzalém v době křížové výpravy, kartáginská královna Dido a Európa, unesená Diem na Krétu. Tři ženy – tři lamentace nad nepříznivým osudem. A také tři milostné příběhy, plné vášně a tajemství.

Ferdinando Paer určitě netušil, jak inspirující budou jeho kantáty ještě v 21. století. Že Jeruzalém bude i po tisíci letech stále stejně žhavou půdou jako kdysi a moře kolem Kréty budou nepochopitelně brázdit čluny v Diových stopách .
Kam jsme se to dostali? Dnes jsme se stali i turisty, kteří se nebojí přesvědčit, že Jeruzalém je stále městem nekonečného konfliktu, nebo že Kartágo bylo zničeno, ale zachovalo si svou velkolepost v troskách.
Zavedeme vás ke hrobu Clorindy, k ruinám Kartága a za těžce zkoušenou Európou. Při vší tragice lamentací si zachovejte nevinnost zvědavců, kteří tudy rádi procházejí. Co všechno tu najdeme? Kdo se rád seznamuje s neuvěřitelnými dramaty mýtů a historie, ten se do budoucnosti umí dívat s nadějí.

Petr Koudelka

Italský skladatel rakouského původu Ferdinando Paer se proslavil především jako skladatel oper a oratorií.
Na přelomu století působil ve Vídni jako ředitel Kärntnertortheater (1797-1801). Zde také poznal svou budoucí manželku a sólistku mnoha svých oper - operní primadonu Francescu Riccardi. V roce 1802 se stal kapelníkem drážďanské opery a v několika letech se mu podařilo naplnit naděje saského kurfiřta Bedřicha Augusta III.a pozvednout tamější divadlo k jeho někdejší slávě. 1806 přerušil své angažmá u saského kurfiřta a odešel na pozvání Napoleona do Poznaně, později ho následoval do Paříže, kde se stal kapelníkem italské opery. Roku 1831 se stal členem Akademie krásných umění a o rok později královským kapelníkem. Napsal 55 oper, které byly za jeho života neobyčejně úspěšné; jeho nejslavnější opera Agnese udělala hluboký dojem na Stendhala, Berlioze nebo Chopina, v Paříži též vyučoval Liszta. 

 

 

 

Program:

Ferdinando Paer (1771–1839)

Sonata I. B dur - Allegro

Clorinda

Giunto a la Tomba
Kantáta pro soprán a fortepiano na verše Torquata Tassa

Grave - Larghetto - Moderato - Lento non troppo

Dido

Závěrečný recitativ a árie Dido z opery La Didone

...................................................................

Sonata I. B dur - Larghetto

Európa

Europa in Creta - Kantáta pro soprán s doprovodem pianoforte
Allegro agitato - Recitativ - Largetto - Allegro