Zvolte jazyk

 

1_cd   
Niccolò Jommelli (1714 – 1774): Kantáty

Prvonahrávka na historických nástrojích *

 

Barbara Kusa – soprán
Lenka Torgersen, Cecilie Valter – housle
Andreas Torgersen – Viola
Ilze Grudule – violoncello
Alena Hönigová – cembalo a vedení
 
  

 

Quattro cantate a voce sola con violini, viola e basso
       

„Giusti numi“ (Didone abbandonata)

       
1    1. Andante "Giusti Numi"  
06:35
 
play
 
02:49
  play
 
04:57
  play
         

„Partir conviene! Addio“*

 
 
05:24
  play
 
01:25
  play
 
08:25
  play
 
00:48
  play
 
07:15
  play
         
„Perdono amata Nice“ (Gelosia)*        
 
00:47
  play
 
06:45
  play
 
01:46
  play
 
07:05
  play
         
„E quando sará mai che alle mie pene“*        
13  1. Recitativo "E quando sará"   00:51   play
14  2. Un poco andante "Al mio vorace"   06:28   play
15  >3. Recitativo "Ma disperdono i venti"   00:33   play
16  4. Largo ma non tanto "Se vedrai quel freddo sasso"   04:11   play
         
Total time: 66:06        
KR 14002, © Koramant Records, Basel 2014