MONOGRAFIE S TEMATICKÝM KATALOGEM - OBJEDNAT

HÖNIGOVÁ, Alena.  Johann Joseph Rösler (1771–1812). Silueta pražského skladatele ve světle jeho autografu doplněná komentovanou edicí Röslerova katalogu skladeb. Praha, MgA. Alena Hönigová, 2022. 

Tato práce je věnována životu a dílu skladatele, kapelníka a klavírního virtuosa Johanna Josepha Röslera. Přestože si Rösler za svého působení v Praze a ve Vídni získal uznání jako skladatel i klavírista, zanechal po sobě přes dvě stě skladeb a získal prestižní místo kapelníka u významného hudebního mecenáše knížete Franze Josepha Maxmiliana / Františka Josefa Maxmiliána Lobkowitze, byla jeho hudba ve 20. století téměř zapomenuta. Čtěte více ...

EDICE

HAYDN, Joseph a Petr KOUDELKA. Vzpomínky na Stvoření. Pro 2 housle, violu, violoncello, b. c. ad libitum a recitátora upravily Daila Dambrauska a Alena Hönigová. Praha, MgA. Alena Hönigová, 2021. - OBJEDNAT

Haydnovo slavné oratorium není třeba představovat. Již od své veřejné premiéry roku 1799 ve Vídni budí úžas a touhu slyšet ho znovu. Čtěte více ...

RÖSLER, Johann Joseph a Alena HÖNIGOVÁ, ed. Partity pro 2 klarinety, 2 lesní rohy a 2 fagoty. Praha, Vydavatelství a nakladatelství Český rozhlas, 2021.

RÖSLER, Johann Joseph a Alena HÖNIGOVÁ, ed. Klavírní koncert č. 2 Es dur. Praha, Bärenreiter, 2018. - OBJEV KLAVÍRNÍHO KONCERTU
Recenze v Cambridge University Press od Johna IRVINGA
Článek o nově objeveném Klavírním koncertu Es dur v časopisu TAKTE

RÖSLER, Joseph a Alena HÖNIGOVÁ, ed. Koncert D dur pro klavír a orchestr / Concerto in D major for Pianoforte and Orchestra. Praha: MgA. Alena Hönigová, 2018. [Partitura a party].

RÖSLER, Johann Joseph, Alena HÖNIGOVÁ, ed. Sinfonie C dur / Sinfonia in C major. Praha: Spolek pro zvelebení staré hudby v Čechách, 2018. [Partitura a party].

ČLÁNKY

250. výročí Röslerova narození na serveru OPERA PLUS

Rukopisy děl Johanna Josepha Röslera v archivu Pražské konzervatoře v časopise  HUDEBNÍ VĚDA/MUSICOLOGY. Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2018, 55, 3–4, s. 299–320.

ROZHLASOVÉ POŘADY

Slovo o hudbě/ČRo Vltava

Příběh lobkovické kapely
Historie hudbymilovného rodu a s ním spojené umělecké osobnosti
Příběh lobkovické kapely (1/5). Josef František Maxmilian.
Příběh lobkovické kapely (2/5). Antonín a Pavel Vraničtí.
Příběh lobkovické kapely (3/5). Antonín Casimir Cartellieri.
Příběh lobkovické kapely (4/5). Ján Jozef Rösler.
Příběh lobkovické kapely (5/5). Vzdálené milé.

Vestiva e colli aneb Umění zdobit.
O zajímavostech renesanční a barokní hudby hovoří Alena Hönigová (1/2).

Putování jedné melodie barokní Evropou.
O zajímavostech renesanční a barokní hudby hovoří Alena Hönigová (2/2).

Posluchárna Aleny Hönigové.
Salomone Rossi.
Mozartova Kouzelná flétna.